Goście

Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.

SZKOŁA PODSTAWOWA

Szkoła podstawowa dla wszystkich uczniów kończy się zewnętrznym sprawdzianem wiedzy i umiejętności, w którym dużą rolę odgrywa matematyka. Dobre przygotowanie do tego sprawdzianu stanowi systematyczna paca w klasach 4-6 szkoły podstawowej.

Sprawdzian jest egzaminem przeprowadzanym w szóstej klasie szkoły podstawowej. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie - zarówno uczniowie szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, jak i słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych. Przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej.

Zasady, procedury i standardy szczegółowo omówione są na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  http://www.cke.edu.pl/  w zakładce  Sprawdzian

Aby ułatwić proces przygotowania do sprawdzianu proponuję zestawy zadań, które pomogą w systematycznej pracy samodzielnej ucznia. Mogą one być wykorzystane również przez nauczyciela, czy też rodzica, zarówno jako utrwalenie wiadomości i umiejętności  zdobytych na zajęciach w szkole jak i jako rozszerzenie podejmowanych działań edukacyjnych.

Zadania i materiały pogrupowane są klasami: 

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

 

Przy rozwiązywaniu zadań pomocne mogą być  informacje zawarte w "ściągawkach":