Goście

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.

GIMNAZJUM

Gimnazjum dla wszystkich uczniów kończy się zewnętrznym egzaminem, w którym od niedawna matematyka stanowi wydzieloną część egzaminu.

Dobre przygotowanie do niego może stanowić między innymi systematyczna paca w klasach 1-3 gimnazjum. Ocenianie zewnętrzne egzaminu pozwala na zdiagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów, ocenę jakości oddziaływań edukacyjnych szkół oraz ich porównywalność bez względu na miejsce ich przeprowadzenia.

Egzamin jest powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie - zarówno uczniowie gimnazjów dla młodzieży, jak i słuchacze gimnazjów dla dorosłych. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Zasady, procedury i standardy szczegółowo omówione są na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  http://www.cke.edu.pl/  w zakładce  Egzamin gimnazjalny.

Aby ułatwić proces przygotowania do egzaminu gimnazjalnego proponuję zestawy zadań, które pomogą w systematycznej pracy samodzielnej ucznia. Mogą one być wykorzystane również przez nauczyciela, czy też rodzica, zarówno jako utrwalenie wiadomości i umiejętności  zdobytych na zajęciach w szkole jak i jako rozszerzenie podejmowanych działań edukacyjnych.

Zadania i materiały pogrupowane są klasami: 

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

 

Przy rozwiązywaniu zadań pomocne mogą być  informacje zawarte w "ściągawkach":

  • Wzory pomocnicze