Goście

Odwiedza nas 11 gości oraz 0 użytkowników.

 KSIĄŻKI

 

 Wychowanie patriotyczne
w szkole podstawowej i gimnazjum

Praca zbiorowa pod redakcją
                              Barbary Kowalińskiej

Jest to pozycja przeznaczona dla nauczycieli. Książka podzielona jest na trzy etapy edukacyjne: szkołę podstawową klasy I - III, szkołę podstawową klasy IV - VI oraz gimnazjum. Każdy podrozdział prezentuje  program zajęć: cele ogólne i szczegółowe w odniesieniu do głównych zadań szkoły, korelacje międzyprzedmiotowe oraz gotowe scenariusze zajęć, projektów edukacyjnych, imprez

Wychowanie patriotyczne jest tu rozumiane jako szereg działań mających na celu utrwalenie w dzieciach bardzo szeroko pojmowanego patriotyzmu. Obok takich lekcji, jak historia kraju ze szczególnym uwzględnieniem walk narodowowyzwoleńczych, poznanie symboli narodowych, ich roli i dziejów, nauka pieśni i wierszy patriotycznych, w książce znajdują się zajęcia poświęcone rodzinie, najbliższej okolicy, poszanowaniu innych ludzi, tańcom narodowym i innym zagadnieniom, które wychowanie patriotyczne pozwalają rozumieć jako wychowanie w miłości do kraju, regionu, tradycji,ale też ludzi, którzy ten kraj tworzą, nawet jeśli się od nas różnią.

Wychowanie patriotyczne to książka pokazująca, że aby być dumnym z własnego pochodzenia, trzeba je najpierw dokładnie poznać i zrozumieć. Proponowane tematy i formy zajęć uczą postawy patriotycznej, w sposób łagodny, naprowadzają uczniów na właściwe wnioski przez prezentowanie wzorców ludzi takich jak Jan Paweł II i rozbudzanie zainteresowania historią, kulturą, sztuką ogólnopolską i lokalną, przyrodą i jej pięknem. Umożliwiają kształtowanie postaw szacunku wobec tradycji, kultury i dziedzictwa narodowego oraz tolerancji wobec odmienności kulturowych.

 

 

MATEMATYKA
TESTY DLA GIMNAZJALISTÓW
klasa III

 Autor:  Barbara Kowalińska

Nowa forma egzaminu przewidziana na zakończenie klasy trzeciej może sprawić wielu uczniom pewne trudności. Aby dobrze przygotować się do niego, należy systematycznie powtarzać i utrwalać zdobytą wiedzę i umiejętności. Ważne jest też to, aby opanować sprawne rozwiązywanie testów.

Książka ta przeznaczona jest dla uczniów klas III gimnazjum. Zawiera 343 zadania pogrupowane tematycznie w 26 zestawów zadań zamkniętych i otwartych.

 

 

 

MATEMATYKA
TESTY DLA GIMNAZJALISTÓW
klasa II

 Autor:  Barbara Kowalińska

 Systematyczna praca już od początku gimnazjum może sprawić, że egzamin gimnazjalny nie sprawi trudności. Ale przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego to tylko początek drogi do obowiązkowej matury z matematyki. Warto więc pracować systematycznie już od szkoły podstawowej nad przedmiotami, które są obowiązkowe na egzaminie dojrzałości.

Książka ta przeznaczona jest dla uczniów klas II gimnazjum. Zawiera 342 zadania pogrupowane tematycznie w  30 zestawów zadań zamkniętych i otwartych.

 

 

 MATEMATYKA
TESTY DLA GIMNAZJALISTÓW
klasa I

 Autor:  Barbara Kowalińska

Nowa forma egzaminu przewidziana na zakończenie klasy trzeciej gimnazjum, w której matematyka jest osobną częścią tego egzaminu, zmusza do systematycznej pracy już od klasy pierwszej gimnazjum. Świadomość tego pozwoli w sposób właściwy pracować nad właściwym przygotowaniem do wyboru dalszej drogi - szkoły ponadgimnazjalnej.

Książka ta przeznaczona jest dla uczniów klas I gimnazjum.  Zawiera 302 zadania pogrupowane tematycznie w 21 zestawów zadań zamkniętych i otwartych.

 

 

 

 Matematyka

ZBIÓR ZADAŃ

klasa I gimnazjum

 Autor:  Barbara Kowalińska

 

Podział materiału zastosowany w zbiorach zadań jest skorelowany z podręcznikami. Nauczyciel może wykorzystywać zamieszczone w zbiorze zadania w celu utrwalenia i sprawdzenia wiedzy uczniów. Zbiór zadań może również służyć do samodzielnej pracy ucznia w domu pomagając przygotować się do kolejnych zajęć.  

Zbiór zadań może być również wykorzystywany przez uczniów i nauczycieli pracujących na innych programach i podręcznikach.

                                     

 

 Matematyka

ZBIÓR ZADAŃ

klasa II gimnazjum

Autor:  Barbara Kowalińska

 

Nowy zestaw edukacyjny dostosowany jest do wymagań zmienionej podstawy programowej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu wydawnictwa OPERON w tworzeniu publikacji gimnazjalnych, zaangażowaniu autorów i redaktorów oraz konsultacjom wśród nauczycieli i dydaktyków powstał spójny i kompletny pakiet do nauczania matematyki w gimnazjum.

Zbiór zadań może być również wykorzystywany przez uczniów i nauczycieli pracujących na innych programach i podręcznikach.

 

 

 Matematyka

ZESZYT ĆWICZEŃ DLA UCZNIA

klasa II gimnazjum

  Autor:  Barbara Kowalińska

 

Opracowany zeszyt ćwiczeń jest bogato ilustrowany i zawiera wiele ciekawych i zróżnicowanych pod względem stopnia trudności ćwiczeń, ściśle skorelowanych z treścią podręcznika. Przejrzysty układ treści, jasne polecenia, wskazówki i przykłady rozwiązywania zadań oraz optymalna ilość miejsca na obliczenia to tylko niektóre atuty zeszytu ćwiczeń.

Większość zadań skonstruowanych jest tak jak ćwiczenia rozwiązywane na egzaminie kończącym etap szkoły gimnazjalnej.

 

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

 

Autor:  Barbara Kowalińska
              Hanna Spisacka

 Opracowany zestaw pomaga w przygotowaniu do egzaminu gimnazjalnego z matematyki oraz przedmiotów bloku przyrodniczego.

Książka adresowana do uczniów klas III gimnazjum. Zawiera 280 zadań pogrupowanych w 7 tematycznych  arkuszach, które obejmują różne zagadnienia/przedmioty objęte tą formą egzaminu w ramach bloku matematycznego matematyka, fizyka, geografia, chemia)

 

 

 

 

SPRAWDZIAN
DLA UCZNIÓW KOŃCZĄCYCH
SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ

 Autor:  Barbara Kowalińska
          
   Ewa Buczkowska
             Anna Konkolewska
             Anna Radzewicz-Bork

 

Sprawdzian kończący naukę w szkole podstawowej to pierwszy poważny egzamin, przed którym stają szóstoklasiści. Warto włożyć trochę pracy w przygotowanie, aby przygotować się do zewnętrznych form sprawdzania wiedzy i nieumiejętności po szkole podstawowej, a w konsekwencji i po gimnazjum.

Książka adresowana do uczniów klas VI szkoły podstawowej. Zawiera 235 zadań pogrupowanych w 10 tematycznych  arkuszach, które obejmują różne zagadnienia/przedmioty objęte tą formą egzaminu.

 

 

 

TESTY Z MATEMATYKI 

DLA KLASY SZÓSTEJ

 Autor:  Barbara Kowalińska

Książka ta przeznaczona jest dla uczniów klas VI szkoły podstawowej. Zawiera 228 zadań pogrupowanych tematycznie w 12 zestawów zadań zamkniętych i otwartych.

Opracowanie  obejmuje zagadnienia przewidziane w podstawie programowej, a zawartość merytoryczna opracowania jest uniwersalna w odniesieniu do programów nauczania i podręczników.

Do wykorzystania zarówno przez nauczyciela jak i rodzica, zarówno jako utrwalenie wiadomości i umiejętności  zdobytych na zajęciach w szkole jak i jako rozszerzenie podejmowanych działań edukacyjnych. Można je wykorzystać w szkle na lekcji, w pracy dydaktyczno-wychowawczej, a także w indywidualnej pracy dziecka w domu. Z zestawu ćwiczeń może korzystać zarówno dziecko wymagające większej ilości ćwiczeń, jak i dziecko uzdolnione matematycznie, pragnące doskonalić swoje umiejętności.

 

 

 TESTY Z MATEMATYKI 

DLA KLASY PIĄTEJ

 Autor:  Barbara Kowalińska

Książka ta przeznaczona jest dla uczniów klas V szkoły podstawowej. Zawiera 350 zadań pogrupowanych tematycznie w 16  zestawów zadań zamkniętych i otwartych.

Opracowanie  obejmuje zagadnienia przewidziane w podstawie programowej, a zawartość merytoryczna opracowania jest uniwersalna w odniesieniu do programów nauczania i podręczników.

Do wykorzystania zarówno przez nauczyciela jak i rodzica, zarówno jako utrwalenie wiadomości i umiejętności  zdobytych na zajęciach w szkole jak i jako rozszerzenie podejmowanych działań edukacyjnych. Można je wykorzystać w szkle na lekcji, w pracy dydaktyczno-wychowawczej, a także w indywidualnej pracy dziecka w domu. Z zestawu ćwiczeń może korzystać zarówno dziecko wymagające większej ilości ćwiczeń, jak i dziecko uzdolnione matematycznie, pragnące doskonalić swoje umiejętności.

 

 

TESTY Z MATEMATYKI 

DLA KLASY CZWARTEJ

 Autor:  Barbara Kowalińska

Książka ta przeznaczona jest dla uczniów klas IV szkoły podstawowej. Zawiera 340 zadań pogrupowanych tematycznie w 14 zestawów zadań zamkniętych i otwartych.

Opracowanie  obejmuje zagadnienia przewidziane w podstawie programowej, a zawartość merytoryczna opracowania jest uniwersalna w odniesieniu do programów nauczania i podręczników.

Do wykorzystania zarówno przez nauczyciela jak i rodzica, zarówno jako utrwalenie wiadomości i umiejętności  zdobytych na zajęciach w szkole jak i jako rozszerzenie podejmowanych działań edukacyjnych. Można je wykorzystać w szkle na lekcji, w pracy dydaktyczno-wychowawczej, a także w indywidualnej pracy dziecka w domu. Z zestawu ćwiczeń może korzystać zarówno dziecko wymagające większej ilości ćwiczeń, jak i dziecko uzdolnione matematycznie, pragnące doskonalić swoje umiejętności.

 

 

ZBIÓR ĆWICZEŃ
Z MATEMATYKI 

kl. III szkoły podstawowej

 Autor:  Barbara Kowalińska
              Elżbieta Kowalczyk

 Zbiór ćwiczeń  obejmuje zagadnienia przewidziane w podstawie programowej dla pierwszego etapu edukacyjnego, a zawartość merytoryczna opracowania jest uniwersalna w odniesieniu do programów nauczania i podręczników.

Do wykorzystania zarówno przez nauczyciela jak i rodzica, zarówno jako utrwalenie wiadomości i umiejętności  zdobytych na zajęciach w szkole jak i jako rozszerzenie podejmowanych działań edukacyjnych. Można je wykorzystać w szkle na lekcji, w pracy dydaktyczno-wychowawczej, a także w indywidualnej pracy dziecka w domu. Z zestawu ćwiczeń może korzystać zarówno dziecko wymagające większej ilości ćwiczeń, jak i dziecko uzdolnione matematycznie, pragnące doskonalić swoje umiejętności.

 

 

ZBIÓR ĆWICZEŃ
Z MATEMATYKI 

klasa II szkoły podstawowej

 Autor:  Barbara Kowalińska
              Elżbieta Kowalczyk

Zbiór ćwiczeń  obejmuje zagadnienia przewidziane w podstawie programowej dla pierwszego etapu edukacyjnego, a zawartość merytoryczna opracowania jest uniwersalna w odniesieniu do programów nauczania i podręczników.

Do wykorzystania zarówno przez nauczyciela jak i rodzica, zarówno jako utrwalenie wiadomości i umiejętności  zdobytych na zajęciach w szkole jak i jako rozszerzenie podejmowanych działań edukacyjnych. Można je wykorzystać w szkle na lekcji, w pracy dydaktyczno-wychowawczej, a także w indywidualnej pracy dziecka w domu. Z zestawu ćwiczeń może korzystać zarówno dziecko wymagające większej ilości ćwiczeń, jak i dziecko uzdolnione matematycznie, pragnące doskonalić swoje umiejętności.

 

 

ZBIÓR ĆWICZEŃ
Z MATEMATYKI 

klasa I szkoły podstawowej

 Autor:  Barbara Kowalińska
              Elżbieta Kowalczyk

 Zbiór ćwiczeń  obejmuje zagadnienia przewidziane w podstawie programowej dla pierwszego etapu edukacyjnego, a zawartość merytoryczna opracowania jest uniwersalna w odniesieniu do programów nauczania i podręczników.

Do wykorzystania zarówno przez nauczyciela jak i rodzica, zarówno jako utrwalenie wiadomości i umiejętności  zdobytych na zajęciach w szkole jak i jako rozszerzenie podejmowanych działań edukacyjnych. Można je wykorzystać w szkle na lekcji, w pracy dydaktyczno-wychowawczej, a także w indywidualnej pracy dziecka w domu. Z zestawu ćwiczeń może korzystać zarówno dziecko wymagające większej ilości ćwiczeń, jak i dziecko uzdolnione matematycznie, pragnące doskonalić swoje umiejętności.

 

ZBIÓR ĆWICZEŃ
Z MATEMATYKI 

klasy I-III szkoły podstawowej

 Autor:  Barbara Kowalińska
              Elżbieta Kowalczyk

Książka w całości poświęcona została zagadnieniom przewidzianym w podstawie programowej pierwszego etapu edukacyjnego, uwzględniając najnowsze zmiany programowe dla uczniów klas I i II. Zawartość merytoryczna jest uniwersalna i może być wykorzystywana bez względu na realizowany przez szkołę program nauczania i stosowany podręcznik. W proponowanym Państwu zestawie, zadania uporządkowane są według zagadnień wyszczególnionych w nagłówkach stron. Dodatkowy symbol różnicuje trzy poziomy przeznaczone dla uczniów klas I, II i III.

Uczniowie klas I wypełniają karty pracy z nauczycielem, rodzicem lub opiekunem. Uczniom klas II i III możemy pozwolić już na większą samodzielność w doborze ćwiczeń. Należy jednak zawsze pamiętać o tym, aby dokonać korekty wykonywanych przez nich zadań. Jest to niezbędne w ocenie faktycznych postępów dziecka, a jednocześnie pozwala wychwycić słabsze strony i potrzebę doskonalenia tych elementów. Ze zbioru ćwiczeń mogą korzystać zarówno dzieci wymagające większej ilości ćwiczeń, jak i dzieci uzdolnione matematycznie chcące udoskonalać i pogłębiać swoje umiejętności. Różnorodność proponowanych zadań i ćwiczeń wpłynie na rozwój zdolności matematycznych dziecka i logiczne postrzeganie świata.