Goście

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

Zespół Polonez

Ogólnopolski

Festiwal Twórczości Patriotycznej

 

  I.   Termin i miejsce festiwalu

Zmagania konkursowe odbywają się w listopadzie (lub październiku i listopadzie). Finał Festiwalu umiejscowiony jest między dwoma ważnymi wydarzeniami w historii Polski: Świętem Niepodległości oraz rocznicą wybuchu powstania listopadowego (tj. między 11 a 29 listopada).

Przez pierwsze trzy lata Festiwal był konkursem obejmującym szkoły podstawowe i gimnazja z Gdańska. Przez trzy kolejne lata był imprezą o zasięgu wojewódzkim. W roku 2014 Festiwal pierwszy raz wyszedł poza granice województwa pomorskiego. Jego kolejna edycja to IX Ogólnopolski Festiwal Twórczości Patriotycznej .

II.   Organizatorzy festiwalu

 • Stowarzyszenie Miłośników Polskiej Tradycji
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gdańsku
 • Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Gdańsk

III.  Cele festiwalu

 • popularyzacja piosenek i pieśni patriotycznych, poezji oraz innej aktywności o charakterze patriotycznym wśród dzieci i młodzieży
 • kształcenie i podtrzymywanie tożsamości narodowej
 • kształcenie uczuć patriotycznych
 • rozwijanie postaw patriotycznych poprzez uczestnictwo w życiu kulturalnym
 • dostrzeganie i rozwijanie wartości kulturowych narodu polskiego
 • prezentacja dorobku artystycznego szkół
 • inspirowanie uczniów i szkół do poszukiwań artystycznych
 • odkrywanie i promocja talentów artystycznych (muzycznych, plastycznych, aktorskich, recytatorskich, tanecznych, fotograficznych)
 • uwrażliwianie na piękno
 • zachęcanie i wdrażania do aktywnego uczestnictwa w kulturze
 • zdobywanie doświadczenia estradowego przez młodych artystów
 • ukazywanie środowisku szkolnemu i lokalnemu wartości edukacji patriotycznej młodego pokolenia
 • inspirowanie nauczycieli do podejmowania działań innowacyjnych o charakterze patriotycznym
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym
 • integracja różnych środowisk przez udział w kulturze
 • rozwijanie szacunku do tradycji, własnych korzeni i dorobku narodowego
 • uwrażliwianie na piękno dziedzictwa kulturowego własnego narodu