Goście

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI

Ruch „Maitri” jest ruchem katolickim, zrzeszonym w Ogólnopolskiej Radzie Ruchów Katolickich, największym związku stowarzyszeń i ruchów katolickich w Polsce. „Maitri” to po prostu wspólnota wierzących, w której są ludzie różnych stanów i zawodów, w różnym wieku. Słowo „maitri” w sanskrycie, języku starożytnych Indii, znaczy "przyjaźń". Wskazuje na dążenie uczestników Ruchu, aby stanowili wspólnotę przyjaciół, którzy swą przyjaźnią chcą obdarować wszystkich, zwłaszcza najbiedniejszych.

 Główne cele Ruchu

  • pomoc najbiedniejszym z biednych w ubogich krajach Trzeciego Świata;
  • budzenie wrażliwości serc i sumień na godność najbiedniejszych, ich cierpienie, potrzeby i wartości, którymi żyją, a także budzenie wrażliwości na grzech i zbudowane na nim struktury, które są najgłębszymi przyczynami nędzy i głodu w świecie;
  • szukanie dróg przebaczenia, pojednania i zbliżenia między ludźmi różnych narodów, języków, ras i religii, zwłaszcza między żyjącymi w dobrobycie a ubogimi, aby w ten sposób pokonywać podziały, uniemożliwiające zmianę tragicznej sytuacji najbiedniejszych.

ADOPCJA SERCA – Szansa dla sierot Afryki

Mapa Afryki jest pełna bolesnych ran. Wojny, niesprawiedliwa wymiana handlowa, zadłużenie, negatywne skutki globalizacji, niewolnictwo i podobne problemy powodują nędzę, sieroctwo, głód, cierpienie i przedwczesną śmierć ogromnej rzeszy dzieci. Głodujące dzieci i opuszczone sieroty czekają na naszą pomoc. Włączając się do programu pomocy Adopcja Serca możemy ulżyć ich cierpieniu i ratować życie.

Adopcja Serca czyli adopcja na odległość to możliwość pomocy w uczęszczaniu do szkoły konkretnemu dziecku żyjącemu w Afryce, które jest sierotą, którego rodziców nie stać na zapewnienie mu edukacji, lub po prostu, któremu ze względu na zapał do nauki warto pomóc.

Adopcja Serca jest to dobrowolne moralne zobowiązanie do pomocy przez indywidualny lub zbiorowy patronat, znanemu z nazwiska i imienia dziecku w Trzecim Świecie (głównie w Afryce Środkowej). Programem objęte są sieroty i dzieci ze skrajnie ubogich rodzin. Ruch MAITRI prowadzi formy pomocy w ramach programu Adopcja Serca. Uczestnictwo w wybranym programie jest związane z przyjęciem na siebie dobrowolnego zobowiązania do opłacania składek wystarczających na dożywianie i naukę podopiecznych przez cały okres ich udziału w programie (szczegółowe informacje znajdują się w opisach poszczególnych form pomocy).

Jeśli ktoś nie ma możliwości przyjęcia na siebie stałego zobowiązania, może wspierać anonimowe dzieci wpłacając dowolne kwoty stosownie do swoich możliwości. Otrzymane tą drogą darowizny są przeznaczane na Ogólny Fundusz Pomocy Ubogim, w ramach którego wspierane są dzieci nie posiadające stałych Rodziców Adopcyjnych oraz projekty pomocowe realizowane przez misjonarzy.

Adopcja Serca - Szkoła Podstawowa

Warunkiem uczestnictwa w programie jest opłacanie składek na utrzymanie dziecka - miesięcznie równowartość 13 €uro.
Program obejmuje sieroty ze szkoły podstawowej i te, które jeszcze nie rozpoczęły nauki. Pomoc trwa tak długo aż sierota się usamodzielni (najczęściej do 18 roku życia).

Adopcja Serca - Szkoła Średnia

 Warunkiem przystąpienia do programu jest nadesłanie wypełnionej deklaracji i opłacenie składek na utrzymanie dziecka - miesięcznie równowartość 17 €uro. Program obejmuje sieroty ze szkoły średniej, trzynastoletnie i starsze. Szkoła średnia trwa 6 lat i przez taki mniej więcej okres potrzebna jest pomoc.

Dożywianie zagłodzonych dzieci

Rwanda jest jednym z najbiedniejszych krajów świata. Jej przeciętny mieszkaniec jest tak biedny, że może sobie pozwolić najwyżej na jeden nędzny posiłek w ciągu dnia, spożywany najczęściej pod wieczór. Już małe dzieci tak się wychowuje, że o drugi posiłek nie wolno nawet prosić. Spożywa się tu głównie słodkie ziemniaki, fasolę, maniok, sorgo... W tym jednostronnym pożywieniu brakuje wielu niezbędnych składników, jak białko czy witaminy. Biedne dzieci mleka czy mięsa nie widzą nigdy. W Rwandzie jest wiele zagłodzonych dzieci, a na skutek trwającej od 1990 r. wojny ich ilość gwałtownie wzrasta. Matki przynoszą je do ośrodków dożywiania, prosząc o pomoc. Ojcowie są w więzieniu lub nie żyją, a matki nie mają dla dzieci jedzenia, nie mają pracy, pola... Szczególnie wiele zagłodzonych dzieci jest wśród sierot (po wojnie pozostało ich setki tysięcy), zwłaszcza gdy żyją same, bez opieki dorosłych. Gdy się ich pyta, co będą jeść, często odpowiadają: "Dzisiaj nic, bo nam nikt nic nie dał". Jak sąsiedzi coś dadzą, to sobie ugotują. A jak nie dadzą - są głodne.

Warunkiem przystąpienia do "Adopcji Serca - Dożywianie" jest pomoc finansowa w dowolnej deklarowanej kwocie. Ta forma pomocy jest anonimowa i trwa kilka miesięcy. Deklarujemy dowolną sumę na dowolny okres.

"Szkoła życia" - projekt pomocy dla ubogich i kalekich dziewcząt

Jedną z form pomocy dziewczętom jest "Szkoła Życia", w której przygotowują się one do samodzielnego i odpowiedzialnego życia w swym środowisku. Dziewczęta uczą się podstawowych czynności, przydatnych w życiu codziennym, jak krojenie i szycie odzieży, robienie na drutach, szydełkowanie, wyszywanie i gotowanie. Otrzymują też wychowanie ogólne, naukę czytania, pisania i katechizmu. Projekt ten został zainicjowany przez Siostry Pallotynki. Siostry osobiście badają sytuację przyjmowanych dziewcząt w ich miejscu zamieszkania. Z pomocy korzystają w pierwszej kolejności dziewczęta dotknięte trwałym kalectwem (siostry pomagają im też zdobyć protezy), osierocone i bardzo biedne, które nie mogły uczęszczać do szkoły podstawowej, nie mogą się utrzymać z pracy na roli, gdyż nie mają ziemi, nie mają też innych możliwości zarabiania i są zagrożone patologią społeczną.

Warunkiem przystąpienia do programu jest opłacanie składek na utrzymanie - miesięcznie równowartość 15 €uro. Program obejmuje dziewczęta szesnastoletnie i starsze, przeważnie kalekie, które wcześniej nie miały możliwości nauki i zdobycia zawodu. Pomoc potrzebna jest przez około 2-3 lata.

Opracowanie na podstawie materiałów Ruchu MAITRI

 Więcej informacji na stronie    www.maitri.pl

 Polecam również strony:

Adopcja serca    http://www.adopcjaserca.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=56

Pallotyńska Adopcja Serca    http://www.sekretariat-misyjny.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=39